തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹൗസ്‌ പ്ലോട്ടുകൾ; സെന്റിന്‌ കേവലം 4 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ

സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിടുക

🎵 ഉള്ളടക്കം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക 🎵
തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹൗസ്‌ പ്ലോട്ടുകൾ കുറഞ്ഞ വിലകളിൽ

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം കൂടി യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ കൊച്ചിയെ കവച്ചുവച്ചു കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരം എന്നതിലുപരി കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനം കൂടിയായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലോട്ടുകളും വസതികളും സ്വന്തമാക്കാം.

ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുക: 9349392259

കൂടുതൽ കാണുക

 198 കാഴ്ച


സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിടുക

മറുപടി രേഖപ്പെടുത്തുക

താങ്കളുടെ ഇമെയില്‍ വിലാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയില്ല.

yerdu logo