ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സെമിനാറിൽ സ്വതന്ത്രചിന്തകൻ ആരിഫ് ഹുസൈൻ

സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിടുക

🎵 ഉള്ളടക്കം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക 🎵

രാമരാജ്യത്തിലെ താലിബാനിസ വിരുദ്ധതയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ?

കഴിഞ്ഞ മെയ് 24ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നടന്ന സെമിനാറിൽ ആരിഫ് ഹുസൈൻ തെരുവത്ത് അവതരിപ്പിച്ച വിഷയം പൂർണ രൂപത്തിൽ.

ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യ എന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം ആധുനിക മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന, പട്ടിണിയും സാമ്പത്തിക അസമത്വവും അവസാനിച്ച, എല്ലാ മേഖലകളിലും പുരോഗമിച്ച, ശാന്തിയും സമാധാനവും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പുലരുന്ന ഒരു മികച്ച രാജ്യം ആയി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, എല്ലാ മനുഷ്യരെയും മത ജാതി വർഗ്ഗ ലിംഗ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറം ചിന്തിച്ച്, വീക്ഷിച്ച്, നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടം സ്വതന്ത്രചിന്തകരുടെ പ്രതിനിധി ആയിക്കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സ്വതന്ത്രചിന്തകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയത ആയാലും, ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത ആയാലും, അത് ഏതു വിധേനയും തടയുവാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു കർത്തവ്യമായാണ് കരുതുന്നതും, അതിനുവേണ്ടി ആണ് പുറത്തുള്ള എതിർപ്പുകളെ വകവെക്കാതെ, ഈ വേദിയിൽ തന്നെ വന്നു നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടി ഈ സാഹസത്തിന് മുതിർന്നതും. മുൻകാലങ്ങളിൽ നടന്നതിന്റെ വേരുകൾ തപ്പി ചരിത്രം കുഴിച്ചിറങ്ങി ആരാണ് യഥാർത്ഥ വില്ലന്മാർ എന്ന് കണ്ടെത്തി, എന്നിട്ട് ചരിത്രത്തിലെ ആ മനുഷ്യർ എന്നോ ചെയ്തുകൂട്ടിയ തെറ്റുകൾക്ക് വർത്തമാനകാല മനുഷ്യരോട് പകരംവീട്ടുന്നതിൽ , പരസ്പരം തല്ലിത്തീർക്കുന്നതിൽ കഴമ്പില്ല എന്നതാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായി നിങ്ങളോട് ഉണർത്തുവാനുള്ളത്. സത്യങ്ങൾ, അത് കയ്പുള്ളതാണെങ്കിലും ഇരുകൂട്ടരും അത് അംഗീകരിച്ച്, പരിഹാരശ്രമങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്ത് സമാധാനം സംസ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയബോധമുള്ളവർ എടുക്കേണ്ട നിലപാട് എന്നാണു സ്വതന്ത്രചിന്തകർ കരുതുന്നത്.

നിങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയം, തീവ്രദേശീയതയിലും ഹിന്ദുസംസ്കാരത്തിലും ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന ഒരു തീവ്രവലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം, അത് ഇവിടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതിന് ഒരുകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഇസ്ലാമിക വർഗ്ഗീയ നിലപാടുകൾ ആണ് പ്രധാന കാരണം എന്നും, ഇന്നും തുടരുന്ന പുരോഗമനം പറയുന്ന കപട മതേതര കക്ഷികളുടെ ന്യൂനപക്ഷ മതപ്രീണന നിലപാടുകൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം ഉറക്കെ പറയാൻ അവസരം ഇന്നും ഒരുക്കുന്നത് എന്നും, ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയാണ് ഭൂരിപക്ഷവർഗീയതക്ക് വളംവെക്കുന്നത് എന്നും വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സ്വതന്ത്രചിന്തകൻ ആണ് ഞാൻ.

എന്താണ് സ്വതന്ത്രചിന്ത? തങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം തങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിയ്ക്കുന്ന ചിന്താപരമായ ചങ്ങലകളെ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, മുൻവിധികളില്ലാതെ വിഷയങ്ങളെ വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി തന്നെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചിന്താ രീതിയാണത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആണ് ഒരു സ്വതന്ത്രചിന്തകന് പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും, മതങ്ങൾക്കും, തീവ്രദേശീയതാ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഒക്കെ മീതെ ചിന്തിച്ചു മുന്നേറുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്രചിന്തകർക്ക് ആണ്, നിഷ്പക്ഷരായ, നിങ്ങളുടെ വർഗീയ ദ്രുവീകരണ ശ്രമങ്ങളിൽ പെട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ജനസമൂഹത്തെ അതിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും ആളുകൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു സ്വതന്ത്രചിന്തകൻ ആകാൻ സാധികാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്? അത്തരം ചിന്തകളിലൂടെ ലോകം പുരോഗമിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിട്ടും, തെളിവുകൾ വെച്ച് അത് സ്ഥാപിക്കാൻ ആകും എന്നും ഇരിക്കേ, എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പ്രത്യയശാത്ര ഭാണ്ഡങ്ങളും പേറി നടക്കുന്നു? കാലഹരണപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ തോളിലേറ്റി നടക്കുന്നു? അതിർത്തികൾ മായ്ക്കപ്പെടുന്ന ഇക്കാലത്തും, അതിർത്തി ചുരണ്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നും പറഞ്ഞു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരായി മാറുന്നു? ഗോത്രീയ ചിന്താഗതിയും, അന്യമത വിദ്വേഷവും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു?

എന്താണ് സ്വതന്ത്രചിന്ത?
തങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം തങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിയ്ക്കുന്ന ചിന്താപരമായ ചങ്ങലകളെ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, മുൻവിധികളില്ലാതെ വിഷയങ്ങളെ വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി തന്നെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചിന്താ രീതിയാണത്.

അതിനുത്തരമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ആധുനിക യൂറോപ്പ് എന്നത്. ഒരുകാലത്ത് മതവും, വംശവെറിയും, ദേശീയതയും എല്ലാം കൂട്ടിക്കുഴച്ച് യുദ്ധങ്ങൾ കൊണ്ടും, കലാപങ്ങൾ കൊണ്ടും പൊറുതിമുട്ടിയിരുന്ന ആ ലോകം, ഇന്ന് അവരിലെ രാജ്യാതിർത്തികൾ പോലും മായ്‌ച്ചുകളഞ്ഞു, മാനവികത മുൻനിർത്തി, മതങ്ങളെ ചവറ്റുകൂട്ടയിലേക്ക് എറിഞ്ഞും, ലിബറൽ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചും, ലോകത്തിനു തന്നെ മാതൃകയാകുന്ന ഒരു വൻകരയാവുകയാണുണ്ടായത്. തങ്ങളുടെ മുൻതലമുറകൾ ചെയ്തുകൂട്ടിയ പ്രവർത്തികൾക്ക് കാരണം അവരിലെ അത്തരം ചങ്ങലകൾ ആയിരുന്നു എന്ന ബോധോദയം ആണ് അതിനു കാരണം. അത് മനസ്സിലാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾ ജനങളുടെ അഭിവൃദ്ധി മുൻനിർത്തിയുള്ള പോളിസികൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുക കൂടെ ചെയ്തപ്പോൾ, ജനങ്ങൾ വെൽഫെയർ എന്തെന്ന് രുചിച്ചു. മതങ്ങൾക്കോ തീവ്രദേശീയതക്കോ, വംശശുദ്ധിക്കോ ഒന്നും അല്ല യഥാർത്ഥ അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടുവരാൻ ആവുക എന്നവിടങ്ങളിലുള്ളവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതുവഴി ജനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേർ, ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചെറിയുന്നവരായി മാറി. അങ്ങനെ സ്വതന്ത്രചിന്തയും അതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങളും പരസ്പരം കൊണ്ടും കൊടുത്തും ഇന്നും ആ രാജ്യങ്ങൾ അനസ്യൂതം പുരോഗതിയിൽ നിന്നും പുരഗതിയിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു.

എന്നാൽ, അമിത ദേശീയതയിൽ അടിമുടി മുട്ടിനിൽക്കുന്ന, ഏതുനേരവും മുസ്ലിമിനെയും കൃതിസ്‌ത്യാനിയെയും തിരഞ്ഞു നടക്കുന്ന, ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദു സംസ്കാരം ആണ് എല്ലാത്തിലും വലുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽനിന്നും എന്തെങ്കിലും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുമോ? എല്ലാം തികഞ്ഞവർ എന്ന നിങ്ങളുടെ അമിതദേശീയതയുടെ രൂഢ ബോധം അതിനു നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുമോ? പുഷ്പകവിമാനം ആധുനിക വിമാനത്തിന്റെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ആണ് എന്ന് വരെ ഇന്ത്യൻ സയൻസ് കോൺഗ്രസ്സിൽ വന്നു പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ രാമരാജ്യത്തിന് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഏതു രഥം ആണ് നിങ്ങൾ ഒരുക്കി ഇട്ടിട്ടുള്ളത്? പട്ടിണിയിൽ നിന്നും മുഴുപട്ടിണിയിലേക്ക് വീഴുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയെ പള്ളികുളത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ലിംഗം കണ്ടെത്തിയ അപസർപ്പക കഥകൾ പറഞ്ഞു എന്നും ഉറക്കി കിടത്താം എന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്? അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഹിന്ദുജനതയെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന നവോത്ഥാന ശ്രമങ്ങളെ ഹിന്ദുമതം ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് എന്നും പറഞ്ഞു നാക്കിൽ ശൂലം കുത്തിയിറക്കി നിശ്ശബ്ദനാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്?

ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. താലിബാനിസം ഉണ്ട്. ലോകത്ത് പലസ്ഥലത്തും ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കൊച്ചുകേരളത്തിലും ഉണ്ട്. സംശയലേശമന്യേ സമ്മതിക്കുന്നു. അതിന്റെ വിവിധവശങ്ങൾ, കാണാപ്പുറങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ‘വിസ്മയം പോലെ താലിബാൻ’ എന്ന് പച്ച മലയാളത്തിൽ അച്ചടിച്ച് തന്നിട്ടും ഉണ്ട്. താലിബാനിസം ഒരു ആപത്ത് തന്നെ ആണ്. സമ്മതിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി സെമിനാർ പോലും നടത്തണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ഡീറാഡിക്കലൈസേഷൻ ശ്രമങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ആകെ ചെയ്യുവാൻ ഉള്ളത്. മതേതര ജനാധിപത്യ ബ്ലോക്കിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് നിർബന്ധമായും വേണ്ടത്.പക്ഷെ പ്രശ്നം, താലിബാനിസത്തിന്റെ നിർവചനത്തിൽ ആണ്. താലിബാനിസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ആയത് അത് ഒരു അറബി വാക്കിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ആണോ? അതോ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തെ മാത്രം ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നു എന്നത് കൊണ്ടാണോ? ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന താലിബാനിസം മാത്രമാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാതലായ ഒരു പരിശ്രമം വേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ താലിബാനിസത്തിനു നൽകുന്ന നിർവചനം കൃത്യമായി പറയേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാലാണ് ആ താലിബാനിസത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന താലിബാനിസം ഇസ്‌ലാം മത നിയമങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ അടിച്ചേല്പിച്ച്, അത് വഴി ഒരു സമൂഹത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണോ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്ന താലിബാനിസം? വ്യക്തികളുടെ ഭക്ഷണ, വസ്ത്ര, താമസ, സഞ്ചാര, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ചിലർ കൈകടത്തുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ താലിബാനിസത്തിന്റെ നിർവചനം ഉൾക്കൊള്ളുമോ? ഫാഷിസത്തെ നാട്ടിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ താലിബാനിസം? നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ കൊലവിളികൾ ആയി മാറുന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ താലിബാനിസം? ഇതൊക്കെ ഏതു മത പ്രത്യയശാസ്ത്ര അനുയായികൾ നടത്തിയാലും അതിനെ താലിബാനിസം എന്ന് വിളിക്കുമോ? കറകളഞ്ഞ സംഘപ്രവർത്തകനായ പ്രധാനമത്രി മോദിയെ പോലും മൗലാനാ മോദി എന്ന് വിളിക്കുന്ന, ബുള്ളി ബായ്, സള്ളി ഡീൽ ആപ്പുകൾ വഴി മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ ലേലം ചെയ്യുന്ന alt-right ട്രാഡ്കളെ നിങ്ങൾ താലിബാനികൾ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ തയാറാകുമോ?എങ്കിൽ ആ താലിബാനിസത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും കെട്ടുകെട്ടിക്കുന്നതിനു ഇവിടത്തെ ഓരോ പൗരനും ബാധ്യത ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല, അതിൽ ഇവിടത്തെ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത വെച്ച് രാമരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്തുന്നവർക്കോ, ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ ലക്‌ഷ്യം വെച്ച് ഉമറിന്റെ ഭരണം നടപ്പിലാക്കാൻ നടക്കുന്നവർക്കോ ഒരു പങ്കും ഇല്ല എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കക്ഷത്തിൽ വർഗീയ രാഷ്ട്രീയ ലക്‌ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട്, മറ്റൊരു വർഗീയതയെ ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നതിലെ ധാർമികത ഇല്ലായ്മയാണ്, ആ പൊള്ളത്തരമാണ്, അതിനു കാരണമായി എനിക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത്. പക്ഷേ, ഭൂരിപക്ഷം എന്ന നിലക്ക്, ഈ വർഗീയ മാമാങ്കത്തിൽനിന്നും, ആദ്യം പിന്മാറാൻ ഉള്ള സന്മനസ്സ് നിങ്ങൾ കാണിക്കും എന്നാണു ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത്. നമുക്ക്, ഇനി കാര്യമായിത്തന്നെ താലിബാനിസത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ ഒന്നു ചികഞ്ഞുനോക്കാം.

സ്ത്രീവിരുദ്ധത: സമസ്തയുടെ വേദിയിൽ നിന്നും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇറക്കിവിട്ട സ്ത്രീവിരുദ്ധ നിലപാട് ഇസ്ലാമിക താലിബാനിസം ആയി നിങ്ങൾ നിർവചിക്കും എങ്കിൽ, ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ ശാരീരിക പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ പേരിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചു നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആ സ്ത്രീവിവേചനം ഭരണഘടനക്കും മാനവികതക്കും എതിരായിരുന്നു എന്ന് എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ തുറന്നു സമ്മതിക്കുമോ? അതിനുള്ള ആർജ്ജവം നിങ്ങൾ കാണിക്കുമോ? അതിനുള്ള സത്യസന്ധത നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? താലിബാനിസത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ ഭീഭത്സം ആണ്.

ബ്രെയിൻ ഡ്രയിൻ: ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്ത് വിട്ട കണക്കുപ്രകാരം, കഴിഞ്ഞ രണ്ടുദശകങ്ങൾക്കുള്ളിൽതന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ രാമരാജ്യം ത്യജ്ജിച്ചു സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തേടി പോയത്. അതിന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനു കാരണമാകുന്നത്, ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങളും, അസമത്വങ്ങളും, വിദ്യഭ്യാസ ഗവേഷണ മേഖലയിലെ മുരടിപ്പും, ഒക്കെ ആണ്. ന്യൂനപക്ഷ ഭൂരിപക്ഷീയ വർഗീയ കോമരങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലിത്തീർക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ എങ്ങനെ സമയം തികയും? അതേ, വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കൾ ഇന്ത്യവിട്ടുപോകുന്നതിനു തിടുക്കം കാണിക്കുക്കയാണ്. സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബ്രെയിൻ ഡ്രയിൻ തടയാൻ ഏത് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ആണ് നിങ്ങളുടെ ആവനാഴിയിൽ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാം തികഞ്ഞ രാമരാജ്യ സങ്കല്പത്തിൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ, നിങ്ങൾ താലിബാനിസത്തിന് എതിരിൽ എന്ന പേരിൽ നാട്ടിൽ ഉരുട്ടിവിടുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ കണ്ട്, ഈ വർഗ്ഗീയ പോരാട്ടങ്ങൾ എന്നെങ്കിലും അവസാനിക്കും എന്ന സ്വപ്നം കുഴിച്ചുമൂടി, മനം മടുത്ത്, യൂറോപ്പിലേക്കും മറ്റു സമാധാനപൂർണ്ണമായി നിലകൊള്ളുന്ന പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഒഴുകി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാവിയുടെ വാഗ്ദ്ധാനങ്ങളായ യുവജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കാൻ ഉള്ള എന്ത് ദിവ്യഔഷധം ആണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ചിയിൽ ഉള്ളത്? താലിബാനിസത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട്.മുസ്‌ലിമോഫോബിയ: ന്യൂനപക്ഷമായ, ഇസ്ലാമിന്റെ ഇരകൾ ആയ, ഇസ്ലാം എന്തെന്നറിയാത്ത, ജനനംകൊണ്ട് മാത്രം മുസ്ലിം ആയ, ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ, അവരിലെ സ്ത്രീകളെപോലും, ബലാത്സംഗ ആഹ്വാനങ്ങളും, അധിക്ഷേപങ്ങളും ആയി നിങ്ങൾ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ നിലപാടുകൾക്ക് വഴിമരുന്നിട്ട് ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ മൊത്തം കൊന്നൊടുക്കുന്ന വംശഹത്യയിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പറയാൻ സാധിക്കുമോ?

ഇസ്‌ലാം എന്ന കാടൻ ഫാഷിസ്റ്റ് ആശയത്തിന്റെ ഇരകളായ മുസ്ലിങ്ങളെ ശത്രുക്കളായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന, മുസ്‌ലിമോഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത എന്ന തലത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന, ഇസ്ലാമിൽ ഉള്ള നിയമങ്ങൾ കാരണം, മതം ഉപേക്ഷിച്ചു പുറത്ത് കടക്കുവാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ, രാജ്യദ്രോഹികളായും, പാകിസ്താനിലേക്ക് വണ്ടികേറ്റി വിടേണ്ടവരായും നിങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുകയും, അതുവഴി ‘നിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണോ, നിന്റെ ആധാർ എവിടെ’ എന്ന ധാർഷ്ട്യത്തോടെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അടിയേറ്റ് മരിച്ചു വീഴുന്ന ആളുകളെ കണ്ട്, ഭീതിയോടെ ഇവിടെ കഴിയേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥയിൽ, അതിനുത്തരവാദികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ‘അവർ ഞങ്ങളിൽ പെട്ടവൻ അല്ല’ എന്ന സ്ഥിരം ന്യായവൈകല്യവാദം അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ടോ? താലിബാനിസത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തുടർന്ന് കാണാം.പശുരാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരാം. അത് തുടങ്ങിവെച്ചത് സംഘപരിവാർ ആണ് എന്ന മട്ടിലുള്ള ലിബറലുകളുടെ സ്ഥിരം പൊള്ളവാദം തള്ളിക്കളഞ്ഞു തന്നെ ആണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ളത്. നിലവിൽ പക്ഷേ, പശു ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധം ആയി ഉപയോഗിച്ച് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടു സമൂഹത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് വരെ കാരണക്കാരായി ഭവിക്കുന്നതായി കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വലതുപക്ഷ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ആണ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാമരാജ്യ സ്വപ്നം പേറിനടക്കുന്ന ആളുകൾ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം മാത്രം ഇവിടെ നടമാടിയിട്ടുള്ള പശുവിന്റെ പേരിൽ നടന്ന ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതങ്ങളും, അക്രമങ്ങളും, എല്ലാറ്റിനും ഉപരി പശുസംരക്ഷണം എന്നും പറഞ്ഞു പൊതു പണം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ വഴി നിങ്ങൾ ഈ ആധുനിക ലോകത്തിനു കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം എന്താണ്?

നിങ്ങളുടെ രാമരാജ്യം ഇന്ന് ‘ലിഞ്ചിസ്ഥാൻ’ എന്നാണ് പുറംലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? നിങ്ങൾ ഈ പശു സംരക്ഷണത്തിനായി ചിലവഴിക്കുന്ന കോടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ, ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എത്ര മരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തടയാമായിരുന്നു എന്ന് ഒരിക്കൽ എങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ മരിച്ചവരിൽ നിങ്ങൾ സംരക്ഷണം കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞകൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള ഹിന്ദുക്കളും പെടും എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും തമാശക്കെങ്കിലും ഓർത്തുനോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി അത്യന്താപേക്ഷിതമായി ലഭ്യമാക്കേണ്ട പ്രാണവായു പോലും ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ, നിരാശരായി, ശ്മശാനത്തിലേക്ക് നടന്നുചെന്ന്, തന്റെ ഊഴം എത്തുമ്പോൾ സ്വയം എരിഞ്ഞടങ്ങേണ്ടിവന്നവരായി തീർന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെങ്കിലും മാപ്പ് തരും എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? താലിബാനിസത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തുടരുന്നു.

ദളിത് വിരുദ്ധത: നിങ്ങൾ സദാ ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ ഭ്രാഹ്മണിക്കൽ മേൽക്കോയ്മയുടെ വിഷപ്പല്ല് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ദളിതുകളുടെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ അവരെ ഹിന്ദുക്കളായി പോലും ഗണിക്കാൻ അറക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് പുറത്ത് ചാടുന്ന അവസ്ഥയോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും? ദളിത് വിരുദ്ധതയും, ദളിത് പീഡനങ്ങളും, താലിബാനിസം ആയി നിങ്ങൾ കാണുമോ? നിങ്ങളുടെ താലിബാനിസത്തിന്റെ നിർവചനത്തിൽ അത് എന്നെകിലും പെടുമോ? താലിബാനിസത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ ഭീകരമാണ്.പട്ടിണി: ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ Global Hunger Index പ്രകാരം, നിങ്ങൾ ഏതുനേരവും മുസ്ലിം വിരുദ്ധത മൂത്ത് മുസ്ലിങ്ങളോട് ഓടിപ്പോകാൻ പറയുന്ന പാകിസ്ഥാൻ രാമരാജ്യത്തിനും മുകളിൽ ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് അറിയാമോ? പട്ടിണികൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹിന്ദു ഇനി അഥവാ പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കോ ബംഗ്ലാദേശിലേക്കോ കുടിയേറിപാർക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, പോകരുത് എന്ന് പറയാൻ തീവ്രദേശീയതാ സങ്കൽപം അഞ്ചായി കീറി ഉപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങി ഉണക്കിയെടുത്തതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ? രാജ്യം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന, ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ഭാരതമാതാവിന് സരിതലപ്പകൊണ്ട് മുഖംമറച്ച് പതുങ്ങി നടക്കേണ്ടി വരുന്ന ഈ പട്ടിണി മാറ്റാൻ ഉള്ള രാഷ്ട്രീയ ചാണക്യസൂത്രം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള മുഹൂർത്തം കുറിക്കാൻ, ഏത് കണിയാരെ ആണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്?

അഴിമതി: ഏഷ്യാപസിഫിക് രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് അഴിമതിക്കാര്യത്തിലും രാമരാജ്യം പ്രഥമസ്ഥാനം നിലനിർത്തിപോരുന്ന കാര്യം നിരന്തരം നമ്മെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് Transparency International എന്ന സ്ഥാപനം. അതിൽ ഇന്ത്യയിലെ ശോകമായ ആ അവസ്ഥക്ക് കാരണമായി അതേ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആണ്: “The case of India is particularly worrying. While the country’s score has remained stagnant over the past decade, some of the mechanisms that could help reign in corruption are weakening. There are concerns over the country’s democratic status, as fundamental freedoms and institutional checks and balances decay. Journalists and activists are particularly at risk and have been victims of attacks by the police, political militants, criminal gangs and corrupt local officials. Civil society organisations that speak up against the government have been targeted with security, defamation, sedition, hate speech and contempt-of-court charges, and with regulations on foreign funding.” – Corruption Perceptions Index 2021 FOR ASIA PACIFIC, Jan, 2022, Global Transparency International.രാമരാജ്യവക്താക്കൾക്ക് ഇതില്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അക്രമവും ഫാഷിസവും, താലിബാനിസമായി അല്പമെങ്കിലും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഇത് പ്രത്യക്ഷ്യപ്പെടുന്നത് അഫ്‌ഗാനിൽ ആയാലും, രാമരാജ്യത്തിൽ ആയാലും എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് ചെറുതായെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇതെവിടെ ആണോ ഉള്ളത്, അവിടം ഗുണംപിടിക്കില്ല എന്ന ബോധ്യം അല്പം എങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? താലിബാനിസത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ വീണ്ടും നമുക്ക് തേടാം. കുറച്ചുകൂടെ ഭീകരമായത്.

മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം: മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളിൽ മുൻ‌കൂർ എഴുതി അനുമതി വാങ്ങിയ സംഗതികൾ മാത്രം വായിക്കുന്നതാണ് താലിബാനിസം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിർവചിക്കാം എങ്കിൽ, ഇന്ന് രാമരാജ്യം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിലേക്കാണ്. മെയ് മൂന്നിന് ഇറങ്ങിയ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:””The violence against journalists, the politically partisan media and the concentration of media ownership all demonstrate that press freedom is in crisis in the world’s largest democracy, ruled since 2014 by Prime Minister Narendra Modi, the leader of the Bharatiya Janata Party (BJP) and the embodiment of the Hindu nationalist right,” the report said.”13 journalists are currently behind bars in India and one has been killed since January this year. Various independent reports said that 55 journalists had been arrested, booked and threatened for reporting on COVID-19 during the pandemic.” – Reporters Sans Frontiers, World Press Freedom Index, May 3, 2022താലിബാനിസം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നാലാംതൂണ് ഒരു ബുള്ഡോസർകണക്കെ ഇടിച്ചു നിരത്തികൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടത്.ഇനി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മൂന്നാം തൂണായ ജുഡീഷ്യറിയുടെ കാര്യമോ? താലിബാനിസം അവിടെയും പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നു. ജഡ്‌ജിമാർ നേരിട്ട് വന്നു പൊതുവേദയിൽ അതേക്കുറിച്ചു ലോകത്തോട് വിളിച്ചുപറഞ്ഞിട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല എന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതെ, അവരും നമ്മെ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയെക്കുറിച്ചു തന്നെ ആണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: അവസാനമായി, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ തന്നെ അപ്രസക്തമാക്കുന്ന തരത്തിൽ കുതിരക്കച്ചവടം പതിവാക്കിയത് ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് നേരെയുള്ള ഭീഷണി താലിബാനിസം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ആഭ്യന്തര ഭീഷണി ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പറഞ്ഞത് ആ ഗണത്തിൽ ഉൾപെടുത്താൻ നിങ്ങൾ തയാറാണോ?ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, രാമരാജ്യത്തെ താലിബാനിസത്തിന്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ നമുക്ക് അധികം കണ്ടു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. താലിബാനിസം, അതേത് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയാലും ശരി, അത് മതേതരത്വത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും നേരെ ഉള്ള വെല്ലുവിളി ആണ്. മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ലിബറൽ മൂല്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളി ആണ്. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ തന്നെയാണ് അത് നേരിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത്. അത് വെറും ഹിന്ദുവിന്റെയും മുസ്ലിമിന്റെയും പ്രശ്നമായി, രവിയുടെയും ഉസ്മാന്റെയും മാത്രം പ്രശ്നമായി ദയവായി ചുരുക്കിക്കെട്ടരുത് എന്നാണ് വിനീതമായി സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. താലിബാനിസത്തെ നേരിടാൻ എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന മുതലെടുപ്പുകളെ, അതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിംവിരുദ്ധത ഇളക്കിവിട്ട് മുസ്ലിംഫോബിയ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച്, സ്വന്തം പേര് പോലും ഉറക്കെ പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവിടത്തെ സാധാരണ ജനജീവിതം എത്തിക്കുന്നതിനെ ഏതുവിധേനയും ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തന്നെ എതിർക്കുവാൻ ഈ രാജ്യത്തിൻറെ കാവലാൾ ആയി സ്വാതന്ത്രചിന്തകർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. നിഷ്പക്ഷരായ ജനങ്ങളെ ധ്രുവീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നഖശിഖാന്തം എതിർക്കപെടും. അതാണ് യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമായി എന്നും ഗണിക്കപ്പെടുക. നന്ദി.

ആരിഫ് ഹുസൈൻ തെരുവത്ത്

സ്വതന്ത്രചിന്തകൻ , പ്രഭാഷകൻ

വീഡിയോ: പൂർണ രൂപത്തിലുള്ള വീഡിയോ കാണുക

 754 കാഴ്ച


സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിടുക

മറുപടി രേഖപ്പെടുത്തുക

താങ്കളുടെ ഇമെയില്‍ വിലാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയില്ല.

yerdu logo