വീണ്ടും ഇസ്ലാമിക ഭീകരത…

സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിടുക

🎵 ഉള്ളടക്കം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക 🎵


‘സാദാ മുസ്ലിമും തീവ്രവാദി മുസ്ലിമും’ തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്‌?

NB: വായിക്കുമ്പോൾ INVERTED COMA പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക..!
(സാധാരണ NB താഴെ ആണ് കൊടുക്കാറ് , തല്ക്കാലം ആദ്യം കൊടുക്കുന്നു. ഒരു രസം..!)

“ലോകത്ത് എവിടെ ഒരു ബോംബ് പൊട്ടിയാലും, ഹിന്ദു തീവ്രവാദമെന്ന് വിളിക്കാതിരുന്നവർ പ്രതിയുടെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നോ ബീരാൻ എന്നോ ആയാൽ അതിനെ ‘ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം’ എന്ന് വിളിച്ച് ഇസ്ലാമിന്റെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചേതോവികാരം പിടികിട്ടുന്നില്ല” എന്ന പാവംപിടിച്ച കോയകളുടെ രോദനം കുറച്ചു കാലമായി കേൾക്കുന്നു. ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതൊരു മുസൽമാനും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആണത്.

എന്നാൽ എന്താണിതിൻറെ ‘ശാസ്ത്രം’?

ഒരു ശരാശരി ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദിയെ പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഇസ്ലാം മതം എത്രത്തോളമായിരിക്കും?

അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാദാ മുസ്ലിമിനെ പിഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഇസ്ലാം കിട്ടും?

ആ പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ഇസ്ലാമുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

ഇതാണ് അന്ന്വേഷണം…!

ആദ്യം, ഒരു സാദാ മുസ്ലിമിനെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തൽ കിട്ടുന്ന ഇസ്ലാം എത്രത്തോളമായിരിക്കും എന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം, ഇതാ കാണൂ:

 1. ‘എൻറെ മതം’ മാത്രം ആണ് സത്യമതം.
 2. എന്റെ ദൈവം മാത്രമാണ് ഒറിജിനൽ ദൈവം (ബാക്കി ഒക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്)
 3. അവൻ ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത്.
 4. അവൻ ഏറ്റവും വലിയവൻ ആണ്. (അള്ളാഹു അക്ബർ)
 5. അവൻ മാത്രമേ ആരാധനക്ക് അർഹനുള്ളൂ.
 6. ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം ധാർമികത പുലർത്തുന്നവർ എന്റെ മതത്തിൽ പെട്ടവർ ആണ്.
 7. ലോകത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഉത്തമ മാതൃകയാണ് എന്റെ പ്രവാചകൻ.
 8. ഔദ്യോഗികമായി സദാചാര പോലീസ് ചമയാൻ ഞങ്ങളുടെ കിതാബുകൾ (ഖുർആനും: quran.com/3/110 , ഹദീസും:sunnah.com/muslim/1/84 ) അനുവാദം തന്നിട്ടുണ്ട്.
 9. പുരുഷന് സ്ത്രീയേക്കാൾ മുൻഗണന ഉണ്ട്. ഭാര്യയെ അടിക്കാനുള്ള അനുവാദവും ഉണ്ട്.
 10. ലോകത്ത് നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ നന്മ ചെയ്താലും ശരി, നിങ്ങൾ എന്റെ മതത്തിൽ പെട്ടവനല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ‘നരകത്തിൽ’ ആണ്.

ഇനി, ഒരു തീവ്രവാദി മുസ്ലിമിനെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തൽ കിട്ടുന്ന ഇസ്ലാം എത്തോളമായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം, അതും ഇതാ താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്നു:

 1. ‘എൻറെ മതം’ മാത്രം ആണ് സത്യമതം.
 2. എന്റെ ദൈവം മാത്രമാണ് ഒറിജിനൽ ദൈവം (ബാക്കി ഒക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്)
 3. അവൻ ആണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത്.
 4. അവൻ ഏറ്റവും വലിയവൻ ആണ്. (അള്ളാഹു അക്ബർ)
 5. അവൻ മാത്രമേ ആരാധനക്ക് അർഹനുള്ളൂ.
 6. ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം ധാർമികത പുലർത്തുന്നവർ എന്റെ മതത്തിൽ പെട്ടവർ ആണ്.
 7. ലോകത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഉത്തമ മാതൃകയാണ് എന്റെ പ്രവാചകൻ.
 8. ഔദ്യോഗികമായി സദാചാര പോലീസ് ചമയാൻ ഞങ്ങളുടെ കിതാബുകൾ (ഖുർആനും: quran.com/3/110 , ഹദീസും:sunnah.com/muslim/1/84 ) അനുവാദം തന്നിട്ടുണ്ട്.
 9. പുരുഷന് സ്ത്രീയേക്കാൾ മുൻഗണന ഉണ്ട്. ഭാര്യയെ അടിക്കാനുള്ള അനുവാദവും ഉണ്ട്.
 10. ലോകത്ത് നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ നന്മ ചെയ്താലും ശരി, നിങ്ങൾ എന്റെ മതത്തിൽ പെട്ടവനല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ‘നരകത്തിൽ’ ആണ്.

(രണ്ടും ഒന്നായത് കൊണ്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു സൗകര്യമായി…!)

ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കേണ്ടത്:

 1. മുകളിൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്തുവച്ച രണ്ടു ‘ബീക്കറിലെയും’ ഇസ്ലാം തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ‘വ്യത്യാസം’ തോന്നുന്നുണ്ടോ?
 2. തോന്നില്ല. പക്ഷെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്.
 3. ഒരു സാദാ മുസ്ലിം ഇതൊക്കെ തനിക്കറിയാത്ത ‘അറബി ഭാഷയിൽ’ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും. ഓതി കൊണ്ടിരിക്കും. അവൻ ജീവിക്കുന്നത് മേല്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും മനസ്സിലാക്കാതെയോ, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യത്തിൽ എടുക്കാതെയോ ഒക്കെ ആണ്. പുറത്ത് പേമാരി തകർത്ത് പെയ്യുമ്പോഴും ‘മഴ വാർഷിപ്പിക്കണമേ നാഥാ’ എന്ന് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ‘നിഷ്ക്കുകളാണ്’ ഇപ്പറഞ്ഞ സാദാ മുസ്ലിങ്ങൾ.
 4. എന്നാൽ, തീവ്രവാദി മുസ്ലിം, അല്ലെങ്കിൽ മതം തലക്ക് പിടിച്ച മുസ്ലിം ഇതൊക്കെ ‘അവനറിയുന്ന ഭാഷയിൽ’ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി വായിക്കുകയും, അത് അക്ഷരംപ്രതി അനുസരിക്കുകയും, അത് മറ്റുള്ളവരെക്കൊണ്ട് അനുസരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നടന്നില്ലെങ്കിൽ അവനു ദേഷ്യം വരും ട്ടോ…!
 5. മേല്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ‘തീവ്രമായ’ – മത പാഠങ്ങൾ ആണ് എന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് വായിക്കുന്ന, അറിയുന്ന ഏതൊരു ‘മനുഷ്യനും’തോന്നില്ലേ?.
 6. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി മറ്റു മതങ്ങളിൽ എവിടെ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങൾ ‘മതം തലക്ക് പിടിച്ചവൻ’ എന്നോ, ‘മതഭ്രാന്തൻ’ എന്നോ, ‘മതതീവ്രവാദി’ എന്നോ അല്ലെ വിളിക്കുക?
 7. അവരാണ് ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ആക്കണം എന്നോ, ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രം മതി എന്നോ, ബുദ്ധമതക്കാർ മാത്രം മതി എന്നോ ഒക്കെ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നതല്ലേ സത്യം…!
 8. ബാക്കി ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഇസ്ലാമിതര മതവിശ്വാസികളും അവരവരുടെ വിശ്വാസം അനുഷ്ഠിച്ചും, അതിലെ കഥകളും ചരിത്രങ്ങളും ‘പുരാണങ്ങളാണ്’, അല്ലെങ്കിൽ ‘ഐതിഹ്യങ്ങൾ’ ആണ് എന്നൊക്കെ തുറന്നു സമ്മതിച്ചു കൊണ്ട് അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കി ജീവിക്കുന്നവർ ആണ്.
 9. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശരാശരി ഇസ്ലാമിതര മത വിശ്വാസി ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഒരു തെറ്റായി തന്നെ കാണാൻ ആളുകൾക്ക് ഒരു മടിയുംഇല്ല. ‘അവരിലെ’ തീവ്രവാദികൾ ഒഴിച്ച്..!
 10. മാത്രമല്ല, അവരിൽ പെട്ട മേല്പറഞ്ഞ തീവ്ര സ്വഭാവം പേറുന്ന ഒരുത്തൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ‘അതേ നാണയത്തിൽ’ തന്നെ കണ്ടു തുറന്നെതിർക്കാൻ ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളേക്കാൾ മുന്നേ അവർ തന്നെ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നിൽവരുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാം.
 11. അവരിൽ പെട്ട ഒരു തീവ്രവാദിയെ പിടിച്ചു തൂക്കിലേറ്റിയാൽ അതിലെ മറ്റു സാദാ വിശ്വാസികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ‘മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാറില്ല’ – ‘പ്രാർത്ഥിക്കാറുമില്ല’..!
 12. എന്നാൽ ‘ബിൻലാദനെ’ വെടിവെച്ചിട്ടപ്പോൾ, ‘മുർസിയെ’ തുറങ്കിലടച്ചപ്പോൾ, ‘സദ്ദാം ഹുസൈനെ’ തൂക്കിലേറ്റിയപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിപ്രാർത്ഥിച്ചവർ, മയ്യിത്ത് നിസ്കരിച്ചവർ ഇവിടത്തെ സാദാ ‘നിഷ്ക്കു’ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ ആയിരുന്നു.
 13. ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികളും ഇതൊക്കെ തന്നെ ആണ് ട്ടോ ചെയ്തത്..!
 14. ഇനി നിങ്ങൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ::, ഒരു ‘സാദാ മുസ്ലിമും’, ഒരു ‘തീവ്രവാദി മുസ്ലിമും’ തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?
 15. ഒന്ന് കത്തിക്കാത്ത പടക്കം, മറ്റേതു കത്തിച്ച പടക്കം. That’s All..!

തീവ്രവാദങ്ങൾക്ക് പ്രേരകമാകുന്ന അനേക കാരണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ചവയാണ് ദേശീയതയും മതവും. ഇന്നാകട്ടെ, മത തീവ്രവാദം ആണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദമാണ് താനും. അതിനു വളംവെക്കുന്നതോ, മുകളിൽ പിഴിഞ്ഞെടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലോത്തെ ഓരോ അധ്യാപനങ്ങൾ ആണ്. അത് പഠിച്ചു, ഉൾക്കൊണ്ടാൽ ആർക്കും ആകാം കോടീശ്വരൻ, ച്ചെ… തീവ്രവാദി..!

അങ്ങനെ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഓരോ സാദാ മുസ്ലിമും ഒരു POTENTIAL തീവ്രവാദി തന്നെ ആണ് എന്ന് തോന്നി പോകുന്നത്, പറയേണ്ടി വരുന്നത്. അവനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അറബിയിലല്ലാതെ മേല്പറഞ്ഞ ഉൽബോധനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കരുത്. എങ്ങാനും പഠിച്ചു പോയാൽ കാര്യങ്ങൾ ‘കൈവെട്ടി’ പോകും.. ശ്ശെ, ‘കൈവിട്ടു’ പോകും..!

ബാലുശേരിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ഹുദവി – ഫൈസി – പേരോടുമാരെ ഇഷ്ടപെടുന്ന, സംശയ നിവാരണത്തിനായി ‘മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർമാരോട്’ ഗൂഗിൾ ചെയ്തുനോക്കുന്ന, പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഇസ്ലാം പഠിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ട. അവർ ഡിക്‌ഷണറി പോലും ഇങ്ങനെ പരതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവർ സമൂഹത്തിനും, ഈ മാനവകുലത്തിനും തന്നെ ആപത്താണ്.

നമുക്ക് വേണ്ടത്, അറബിയിൽ ഇസ്ലാം പഠിച്ച, സെൽഫി എടുക്കുന്ന, മാപ്പിളപ്പാട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, സിനിമ ആസ്വദിക്കുന്ന, ഒപ്പന കളിക്കുന്ന, പാട്ടു പാടുന്ന, ഓണം ഉണ്ണുന്ന, ക്രിസ്മസ് കേക്ക് കൈമാറുന്ന, വിഷുവിനു ‘ഇലക്ട്രിക്ക്’ പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്ന, മനുഷ്യരെ ‘മനുഷ്യരായി’ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന, ജീവിതം ആഘോഷമാക്കുന്ന, ‘മുസ്ലിം നാമധാരികളേയും’, അല്ലെങ്കിൽ, ‘NON-PRACTICING’ മുസ്ലിങ്ങളെയും ആണ്…!

നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരിലേറെ പേരും ഇന്ന് പരിഭാഷ തേടി പോയ്‌ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്… അവരുടെ എണ്ണം ഇന്ന് കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിവേഗം. അവർ ആയിരുന്നു ഈ ലോകത്ത് ഭൂരിഭാഗം എങ്കിൽ, ഇവിടെ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ ‘മതതീവ്രവാദികൾ’ എന്ന് മാത്രം വിളിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു.

എന്നാൽ, ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആളുകളിൽ എത്തിച്ചു, അവരെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ ‘ദുഷിച്ച മുഖം’ പരിചയപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നും, ചങ്ങാത്തത്തിൽ ആവുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ‘ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം’ എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ‘ദുരവസ്ഥ’ തന്നെ ആണ് ഇന്നുള്ളത്.

കാരണം, ഇസ്ലാം ഒരു വെറും മതമല്ല. ‘ഒരു ദൈവത്തെ’ കൂട്ടുപിടിച്ചുള്ള മതാത്മകമായ ഒരു ‘രാഷ്ട്രീയ കൾട്ട്’ ആണ് ഇസ്ലാം. അതാണ് ഇസ്ലാമിനെ മറ്റു മതങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ ആത്യന്തികമായി തീവ്രവാദം തന്നെ ആണ്, മാനുഷിക വിരുദ്ധമാണ്. അതുപക്ഷേ മതാചാരങ്ങളുടെ, ‘മധുരമുള്ള’ ഒരു പുറം ആവരണത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം.

അതുകൊണ്ട്, ‘ഇസ്ലാമിനെ’ (മുസ്ലിങ്ങളെ അല്ല) സൂക്ഷിക്കുക..!


𝐀𝐫𝐢𝐟 𝐇𝐮𝐬𝐬𝐚𝐢𝐧 𝐓𝐡𝐞𝐫𝐮𝐯𝐚𝐭𝐡
𝐄𝐱𝐌𝐮𝐬𝐥𝐢𝐦

xmprophet

 651 കാഴ്ച


സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിടുക

മറുപടി രേഖപ്പെടുത്തുക

താങ്കളുടെ ഇമെയില്‍ വിലാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയില്ല.

yerdu logo