ഇന്ത്യയിലുളള മനുഷ്യർ പുറത്തുനിന്നു വന്നവരോ അതോ ഇവിടെ വിരാട് പുരുഷന് ജനിച്ചതോ ?

സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിടുക

🎵 ഉള്ളടക്കം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക 🎵

ഇ.വി.രാമസ്വാമി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു:

” നിങ്ങളൊക്കെ ആരുടെയോ മുഖത്തുനിന്നും കയ്യിൽ നിന്നും തുടയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി , ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങടെ തന്തക്കും തള്ളക്കും ഉണ്ടായി “

ഈ വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കാറായി എന്ന് തോന്നുന്നു . ആരായിരുന്നു ആദിമ ഇന്ത്യക്കാർ ?

വീഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നു :

 1,380 കാഴ്ച


സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിടുക

മറുപടി രേഖപ്പെടുത്തുക

താങ്കളുടെ ഇമെയില്‍ വിലാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയില്ല.

yerdu logo