കടം ഒരു ഭീകര ജീവിയാണോ?

സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിടുക

🎵 ഉള്ളടക്കം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക 🎵

നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വാട്‌സാപ്പ് മെസ്സേജുകൾക്ക് വിഷയമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കേരളത്തിന്റെ പൊതുക്കടം. “കേരളം കടത്തിൽ മുങ്ങുന്നേ” എന്ന വാദവും നിലവിളികളുമാണ് മെസ്സേജുകളിൽ പ്രധാനമായും. പൊതുക്കടത്തെപ്പറ്റി വാട്‌സാപ്പ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി നിലവാരത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോട്ടു നിരോധനം വളരെ മികച്ച നടപടിയാണെന്നു വാദിച്ച ഒരാളുമായി പൊതുക്കടത്തെപ്പറ്റി ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തി തകർത്ത മനോരമ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മുമ്പിൽ.

പൊതുക്കടത്തെപ്പറ്റി മണ്ടത്തരം പറയലും ഭീതി പരത്തലും ചെയ്യുന്ന പരിപാടി മനോരമ ആരംഭിച്ചിട്ട് ദശകങ്ങളായി. ഓരോ ഇടതുസർക്കാരിന്റെയും കാലാവധി കഴിയാറാകുമ്പോൾ മനോരമ ഈ കലാപരിപാടി അവതരിപ്പിക്കും. ഇത്തവണ ഏറ്റുപിടിക്കാൻ വാട്‌സാപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധ്യാപകരുമുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത.

വിഡ്‌ഢിത്തങ്ങളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്രയാണ് പൊതുവിൽ ഇത്തരം മെസ്സേജുകളിലും ലേഖനങ്ങളിലും കാണാറ്. അത് വായിക്കുന്നവർക്ക് സംശയങ്ങളും ആശങ്കകളും ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികം. അതുകൊണ്ട് കടത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ.

  1. കേരളത്തിന്റെ പൊതുക്കടം എത്രയാണ്?

കേരളസർക്കാരിന്റെ പൊതുക്കടം – അതായത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള വർഷങ്ങളിലെല്ലാം എടുത്തിട്ടുള്ള കടത്തിൽ അടച്ചുതീർക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള കടം – 2020-21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ അവസാനം 2,96,817.68 കോടി രൂപയാണ് എന്നാണ് കണക്ക്. അതായത് 2.97 ലക്ഷം കോടി രൂപ.

വാട്‌സാപ്പിൽ കണ്ട ഒരു മെസ്സേജ് ഇത് 4 ലക്ഷം കോടിയാക്കി. വായനക്കാരെ പേടിപ്പിക്കാൻ അതുപോരാ എന്നു തോന്നിയതുകൊണ്ടാവണം, അത് 4000000000000 എന്നെഴുതിക്കാണിച്ചു.

ശരി, ഇതേ കളി വച്ച് നമുക്ക് കേരളത്തിന്റെ മൊത്തം വരുമാനം, അതായത് ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം (Gross State Domestic Product – GSDP) എത്രയാണെന്നു നോക്കിയാലോ?

2020-21-ൽ കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം 8,22,022.74 കോടിയായിരിക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അതായത് 8.22 ലക്ഷം കോടി രൂപ. 8220227400000 എന്നും എഴുതാം. കുറെ അക്കങ്ങൾ കണ്ടു പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നർത്ഥം. കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ളപ്പോൾ കടമെടുക്കാനുള്ള ശേഷിയും കൂടുതലായിരിക്കും.

മേൽപ്പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ സംഖ്യകൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് വരുമാനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കടമെത്രയാണ്, കടവും വരുമാനവും മറ്റും എത്ര വേഗത്തിലാണ് വളരുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകാൻ ശതമാനക്കണക്കാണ് പരിശോധിക്കുക.

കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 36 ശതമാനമാണ് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുക്കടം.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നുദശകക്കാലത്തെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ ആനുപാതികമായി ഇപ്പോഴുള്ളതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ പൊതുക്കടം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2001-06 വർഷങ്ങളിലെ യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത്, ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 37-ഉം 38-ഉം ശതമാനം പൊതുക്കടമുണ്ടായിരുന്ന വർഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ മനോരമ ഇത്രയും ബഹളം വച്ചിരുന്നോ? സംശയമാണ്. കാരണം ഇടതുസർക്കാരുകളുടെ അവസാനവർഷത്തേയ്‌ക്കുള്ള ഒരു കലാപരിപാടിയാണ് കടത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള അബദ്ധ പ്രചാരണം.

ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു വർഷം എടുക്കുന്ന കടമല്ല 2.97 ലക്ഷം കോടി. ഇന്നേവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള കടത്തിൽ തിരിച്ചടയ്‌ക്കാനുള്ള മൊത്തം തുകയാണ്. ഒരു വർഷം എടുക്കുന്ന കടം ഇതിന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. ഓരോ വർഷവും തിരിച്ചടയ്‌ക്കാനുള്ള തുകയും മൊത്തം പൊതുക്കടത്തിന്റെ ഒരംശം മാത്രമാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, 2020-21 വർഷം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം 30,500 കോടി രൂപയാണ് – ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 3.7 ശതമാനം. കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക സ്‌തംഭനാവസ്ഥ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും എന്നപോലെ കേരളത്തെയും ബാധിച്ച വർഷമാണിത്. ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മറ്റ് ആശ്വാസനടപടികൾക്കുമൊക്കെയായുള്ള ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ നികുതിവരുമാനം മഹാമാരിക്കു മുമ്പ് കണക്കുകൂട്ടിയതിനെക്കാൾ കുറഞ്ഞു. (ഇത് കേന്ദ്രസർക്കാരിനും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ബാധകമാണ്.) അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കടമെടുക്കേണ്ടിവന്നു.

അടുത്തവർഷം ഇത്രയും കടമെടുക്കേണ്ടിവരില്ല എന്ന് ബജറ്റ് രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2021-22-ൽ 24,400 കോടി രൂപ കടമെടുക്കാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ഇരുപതുവർഷത്തെ കണക്കെടുത്തു നോക്കിയാൽ പൊതുക്കടം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളർന്നത് യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാരുകളുടെ കാലത്താണെന്നും മനസ്സിലാകും.

2001 മുതലുള്ള കേരളസർക്കാരുകളുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എത്ര ശതമാനം പൊതുക്കടം വർദ്ധിച്ചു എന്നത് താഴെക്കൊടുക്കുന്നു:

2000-01 മുതൽ 2005-06 വരെ (യു.ഡി.എഫ്.) – 92%

2005-06 മുതൽ 2010-11 വരെ (എൽ.ഡി.എഫ്.) – 71%

2010-11 മുതൽ 2015-16 വരെ (യു.ഡി.എഫ്.) – 100%

2015-16 മുതൽ 2020-21 വരെ (എൽ.ഡി.എഫ്.) – 89%

  1. എങ്ങനെയാണ് കടം തിരിച്ചടയ്‌ക്കുക?

ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തെയും പോലെ തന്നെ, നികുതി ആയും നികുതി ഒഴികെയുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങൾ വഴിയും സമാഹരിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് കേരളവും കടം തിരിച്ചടയ്‌ക്കുന്നത്.

വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടം തിരിച്ചടയ്‌ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല. കേരളത്തിന്റെ വരുമാനം മുൻ യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് (2011-12 മുതൽ 2015-16 വരെ) ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 11.06 ശതമാനം ആയിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ എൽ.ഡി.എഫ്. സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 11.51 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പ്രളയങ്ങളും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വരുമാനം ഇതിലും കൂടുതലായേനേ. ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ സാമ്പത്തികരംഗം പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും കരകയറുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.

  1. കേരളത്തിന്റെ കടം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ കൂടുതലാണോ?

എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കണക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് 2019-20 വരെയാണ്. കേരളത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ കടമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുമുണ്ട്, കേരളത്തെക്കാൾ കുറവ് കടമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുമുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ പൊതുക്കടം 2019-20-ൽ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 30 ശതമാനമായിരുന്നു. അതേ സമയം മറ്റൊരു സമ്പന്ന സംസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പഞ്ചാബിന്റേത് 38 ശതമാനമായിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് – 17 ശതമാനം, ആന്ധ്ര പ്രദേശ് – 25 ശതമാനം, രാജസ്ഥാൻ – 30 ശതമാനം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ – 33 ശതമാനം, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് – 33 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെ ഏറിയും കുറഞ്ഞും കടമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്.

നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടം തിരിച്ചടയ്‌ക്കാം. കടമെടുത്തും അല്ലാതെയും സർക്കാർ ചെലവിടുന്നതു വഴി ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനവും സർക്കാരിന്റെ വരുമാനവും വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.

  1. ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് എത്ര കടമുണ്ട്? മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും?

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ കടം ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ (Gross Domestic Product)-ന്റെ 89.96 ശതമാനമാണ്. സംസ്ഥാനസർക്കാരുകളുടേതിന്റെ പല മടങ്ങാണിത് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളുടെ 2021-ലെ കണക്ക് (കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ കടം, ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനം) ഇതാ:

ബ്രസീൽ – 103%
കാനഡ – 115%
ചൈന – 67%
ഫ്രാൻസ് – 119%
ജർമനി – 72%
ഇന്തോനേഷ്യ – 42%
ജപ്പാൻ – 264%
ഒമാൻ – 89%
പാക്കിസ്‌താൻ – 86%
റഷ്യ – 19%
സിംഗപ്പൂർ – 132%
ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക – 83%
സ്പെയിൻ – 121%
സ്വീഡൻ – 42%
ബ്രിട്ടൻ – 112%
യു.എസ്. – 134%

  1. കേരളത്തിന്റെ പൊതുക്കടം ഭയാനകമാം വിധം കൂ‍ടുതലാണെന്ന പ്രചാരണത്തിൽ ഒരു കഴമ്പുമില്ല. ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പൊതുക്കടം എന്നതാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോഴുള്ളതിനെക്കാൾ (36%) കൂടുതൽ പൊതുക്കടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നിരവധി വർഷങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ: 2001-06 കാലത്തെ യു.ഡി.എഫ്. ഭരണസമയത്ത്. അന്ന് വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ കോലാഹലമുണ്ടാക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം, ഇടതുസർക്കാരുകളുടെ അവസാനവർഷങ്ങളിലാണ് വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾ പൊതുക്കടത്തെപ്പറ്റി വലിയ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്ന കലാപരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാറ്. കഴിഞ്ഞ ഇരുപതുവർഷത്തെ കണക്കെടുത്താൽ, യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാരുകളുടെ കാലത്താണ് പൊതുക്കടം കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ വർദ്ധിച്ചത് എന്നും കാണാം.
  2. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടം തിരിച്ചടയ്‌ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കേരളത്തിന്റെ വരുമാനം ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 11.01 ശതമാനമായിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 11.51 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  3. കേരളത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ കടമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് – താരതമ്യേന സമ്പന്ന സംസ്ഥാനമായ പഞ്ചാബ് ഉൾപ്പെടെ. കേരളത്തെക്കാൾ കുറവ് കടമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുമുണ്ട്. കേരളത്തിന്റേത് അസാധാരണമായ സ്ഥിതിയൊന്നും അല്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ്.
  4. ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പൊതുക്കടത്തെക്കാൾ പലമടങ്ങ് വലുതാണ് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ കടം (90%). മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളുടെയും കടവും വളരെക്കൂടുതലാണ്. ജപ്പാന്റെ പൊതുക്കടം ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിന്റെ 264 ശതമാനമാണ്. യു.എസിന്റേത് 134%.

ഇനി പരിശോധിക്കുന്നത് ചില അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളാണ്.

(1) സർക്കാർ കടമെടുക്കുന്നത് ശരിയാണോ? മിച്ചം പിടിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്?

ഉടനടി നടത്തേണ്ട വലിയ ചെലവുകൾ നടത്താൻ, ഭാവിയിലെ വരുമാനം മുന്നിൽക്കണ്ടുകൊണ്ട് കടമെടുക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്.

സർക്കാരുകൾക്ക് വലിയ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. ഭാവിയിൽ വരുമാനമുണ്ടാകും എന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ സർക്കാരുകൾക്കും ഉറപ്പുള്ള കാര്യവുമാണ്. അതിനാൽ സർക്കാരുകൾ കടമെടുത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നത് സർവസാധാരണമാണ്.

യുദ്ധം, വലിയ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ, മുതലായ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരുകളുടെ ചെലവുകളും കടവും വർദ്ധിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്‌ചാത്തലത്തിൽ സാമ്പത്തികമാന്ദ്യത്തിന്റെ പിടിയിലാണ്. വരുമാനം കുറയുകയും നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചെലവുകളുണ്ടാവുകയും ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കടമെടുക്കുകയാണ് പല രാജ്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്‌തില്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ കഷ്‌ടത്തിലാകും എന്നു മാത്രമല്ല, ഭാവിയിലെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും കുറയും.

സർക്കാർ വരവിനെക്കാൾ കുറച്ച് ചെലവിട്ട് ബജറ്റിൽ മിച്ചമുണ്ടാക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. പണം ചെലവഴിക്കാതെ പൂഴ്‌ത്തിവയ്‌ക്കുക എന്നതല്ല സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. പണം ജനജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താനായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കോടിക്കണക്കിനാളുകൾ പാവപ്പെട്ടവരും താഴ്‌ന്ന വരുമാനക്കാരുമായിട്ടുള്ള മൂന്നാം ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ വേണ്ടത്ര ചെലവിടാതെ ബജറ്റ് മിച്ചമുണ്ടാക്കി വയ്‌ക്കുന്നത് തികഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായ്‌മയാണ്.

സർക്കാർ ചെലവു ചെയ്യുന്നതും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും സർക്കാരിന്റെ നികുതിവരുമാനവും എല്ലാം തമ്മിൽ വളരെയടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. ഇതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കുടുംബ ബജറ്റും സർക്കാർ ബജറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് ചുവടെ.

(2) സർക്കാർ ചെലവു ചെയ്യുന്നതും കുടുംബങ്ങൾ ചെലവു ചെയ്യുന്നതും ഒരുപോലെയാണോ?

സർക്കാർ ചെലവു ചെയ്യുന്നതും കുടുംബങ്ങളോ വ്യക്തികളോ ചെലവു ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ പല വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് വ്യത്യാസങ്ങൾ താഴെക്കൊടുക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തേതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്.

(a) എടുക്കുന്ന കടത്തിന് എത്ര പലിശ കൊടുക്കേണ്ടിവരും എന്നതിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയും. കേന്ദ്ര ബാങ്കിന്റെ (ഇന്ത്യയിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ) മേൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് നിയന്ത്രണം / സ്വാധീനം ഉള്ളതിനാൽ പലിശ നിരക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറയ്‌ക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് സാധിക്കും.

(b) കേന്ദ്രസർക്കാരിന് വേണമെങ്കിൽ നോട്ടടിച്ച് ചെലവിടാം. ഒരു കുടുംബത്തിനോ കമ്പനിക്കോ സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണിത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ (2020-21) യു.എസും ബ്രിട്ടനും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ബില്യൺ കണക്കിന് ഡോളറും പൗണ്ടും യൂറോയും പ്രിന്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

(c) ആദ്യത്തെ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനിപ്പറയുന്നതാണ്. ഇത് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്കെല്ലാം ബാധകവുമാണ്.

ഒരു കുടുംബം തങ്ങളുടെ ചെലവു വെട്ടിക്കുറച്ചാൽ അത് രാജ്യത്തിന്റെ വരുമാനത്തെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ തീരെച്ചെറിയ ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് ഒരു ശരാശരി കുടുംബത്തിനുണ്ടാവുക എന്നതിനാൽ, ഉചിതമായ രീതിയിൽ ചെലവ് വെട്ടിക്കുറയ്‌ക്കുന്നതു വഴി തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചെന്നുവരാം, രാജ്യത്തെ അത് ബാധിക്കുകയുമില്ല.

എന്നാൽ സർക്കാർ ചെലവു വെട്ടിക്കുറച്ചാലോ? ജനങ്ങളുടെ പക്കലെത്തുന്ന പണം കുറയും. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ ഡിമാൻഡ് കുറയും. ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വില്പന കുറയും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉത്പാദകർ ഉത്പാദനം വെട്ടിക്കുറയ്‌ക്കേണ്ടിവരും. അനവധി പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്‌ടപ്പെടും. മൊത്തത്തിൽ ഉത്പാദനവും വരുമാനവും കുറയുന്നതുമൂലം സർക്കാരിന്റെ വരുമാനവും കുറയും. സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കളയാം എന്നു കരുതിയായിരിക്കാം സർക്കാർ ചെലവ് വെട്ടിക്കുറച്ചത്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഫലമായി വരുമാനവും കൂടി കുറയുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാകുന്നു. ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പൊതുക്കടത്തിന്റെ ശതമാനം (കടം-ജിഡിപി അനുപാതം) കുറയുന്നതിനു പകരം കൂടുന്ന സ്ഥിതി വരെയുണ്ടാകാം.

ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായ ഗ്രീസിനു സംഭവിച്ചത് ഇതാണ്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും മറ്റും ഗ്രീസിനോട് “മുണ്ടുമുറുക്കിയുടുക്കാൻ” ആജ്ഞാപിച്ചു. അങ്ങനെ ചെലവുചുരുക്കൽ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയ ഗ്രീസിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച ശോചനീയമായിത്തുടർന്നു. കടം-ജിഡിപി അനുപാതം 2008-ൽ 111 ശതമാനമായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 200 ശതമാനമാണ്!

നേരെമറിച്ച് സർക്കാർ ചെലവു ചെയ്യുമ്പോൾ – വിശിഷ്യ കിട്ടുന്ന പണം ചെലവഴിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ പക്കൽ പണമെത്തുന്ന രീതിയിൽ ചെലവിടുമ്പോൾ – എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ചരക്കുകൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിച്ച് സാമ്പത്തികരംഗത്ത് കൂടുതൽ ഉണർവുണ്ടാകും. ഉത്പാദനം വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ സർക്കാരിന്റെ വരുമാനവും വർദ്ധിക്കും.

ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പരാമർശിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് Multiplier Effect. രാജ്യത്തെ ജിഡിപി 1 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. സർക്കാർ അധികമായി 1000 കോടി ചെലവിടുന്നു. അതുവഴി ജിഡിപിയിലുണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവ് 1000 കോടി രൂപയല്ല. അതിന്റെ പല മടങ്ങ് (multiple) ആയിരിക്കും. കാരണം, ചെലവിടുന്ന 1000 കോടി രൂപ പലവട്ടം സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ കിടന്നു കറങ്ങും. അങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന വരുമാന വർദ്ധനവ്, 2000 കോടിയോ 3000 കോടിയോ അതിൽക്കൂടുതലോ ഒക്കെ ആകാം. കിട്ടുന്ന പണം ചെലവഴിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ആളുകളുടെ പക്കലാണ് പണം ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതൽ പണം പലവട്ടം സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിൽ ഇറങ്ങും, അങ്ങനെ വരുമാനവർദ്ധനവിന്റെ തോതും കൂടും.

(3) കടമെടുക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യത്തെയാണോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്?

“അയ്യേ, കേരളത്തിന് ദാരിദ്ര്യമായതുകൊണ്ടല്ലേ കടമെടുക്കുന്നത്?” എന്ന ചോദ്യവുമായി ചിലർ വരുന്നത് കാണാറുണ്ട്. ജപ്പാന്റെ പൊതുക്കടം രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരവരുമാനത്തിന്റെ 264 ശതമാനമാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഫ്രാൻസിന്റെയും ബ്രിട്ടന്റെയും കാനഡയുടേതുമൊക്കെ 110 ശതമാനത്തിൽക്കൂടുതലാണ്. സിംഗപ്പൂരിന്റെയും (ട്വന്റി-20 ഫാൻ ബോയ്‌സ്, പ്ലീസ് നോട്ട്.) യു.എസിന്റെയും കടം ആഭ്യന്തരവരുമാനത്തിന്റെ 130 ശതമാനത്തിൽക്കൂടുതലാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ദാരിദ്ര്യമായതുകൊണ്ടാണോ അവർ കടമെടുക്കുന്നത്?

ഇങ്ങനെ മറുപടി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ചിലർ കളം മാറ്റിച്ചവിട്ടും. ജപ്പാന് കടമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വികസനവുമുണ്ട്. ഇവിടെ വല്ല വികസനവുമുണ്ടോ എന്നാകും ചോദ്യം!

കണക്ക് ശതമാനത്തിലാണ് പറയുന്നത്, ജപ്പാന്റെ കടം 30 ശതമാനമായിരുന്നെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ കടത്തുകയെക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നത് ഒരുകാര്യം. യുഎസിന്റെയും ജപ്പാന്റെയും ബ്രിട്ടന്റെയും സ്വീഡന്റെയുമൊക്കെ പൊതുക്കടത്തിന്റെ ശതമാനം വ്യത്യസ്‌തമായിരിക്കുന്നതിന് ചരിത്രപരമായ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം. അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ.

എന്തായാലും വികസനത്തെപ്പറ്റി പരിശോധിക്കാം.

(4) കേരളത്തിൽ വികസനമുണ്ടോ?

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളും സർക്കാർ ആശുപത്രികളും റോഡുകളും പാലങ്ങളുമൊക്കെ വലിയ തോതിൽ മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യം നാട്ടിലിറങ്ങി നോക്കുന്നവർക്ക് അറിവുള്ളതാണ്. മാനവ വികസന സൂചികയുടെ കാര്യത്തിൽ ദശകങ്ങളായി കേരളം ഇന്ത്യയിലൊന്നാമതാണ് എന്നും എല്ലാവർക്കുമറിയാം.

കേരളത്തിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോഴും പലരുടെയും വിചാരം. കേരളത്തിൽ 1970-കളിലും 1980-കളിലും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ 1980-കളുടെ അവസാനം ആകുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുന്നത് കാണാം. അക്കാലയളവിൽ കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ടായ വളർച്ച പ്രധാനമാണ് – പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്പാദനക്ഷമത കാര്യമായി വർദ്ധിച്ച റബ്ബർ പോലെയുള്ള നാണ്യവിളകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം വർദ്ധിച്ചു (പിന്നീട് ലോകവ്യാപാരക്കരാറും ആസിയാൻ കരാറുമൊക്കെ മൂലം തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ടു എങ്കിലും). ഗതാഗതവും ടൂറിസവും ധനകാര്യമേഖലയുമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന സേവന മേഖലയാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളർന്നത്. അതേ സമയം, വ്യവസായങ്ങളും നിർമ്മാണമേഖലയും വൈദ്യുതിയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ദിതീയ മേഖലയും വളർന്നു. ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം 1987-88-ൽ 20 ശതമാനം ആയിരുന്നത് 2018-19 ആയപ്പോൾ 32 ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു.

കേരളത്തിന്റെ ആളോഹരി വരുമാനം, 1989-90-ൽ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് 10 ശതമാനം കുറവായിരുന്നു. 2019-20 ആയപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയുടെ ആളോഹരി വരുമാനത്തെക്കാൾ 65 ശതമാനം അധികമായി വർദ്ധിച്ചു.

ഇതിനർത്ഥം കേരളം സമ്പന്ന പ്രദേശമായി എന്നൊന്നുമല്ല. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേരളം എന്നുമാത്രം. കേരളത്തിൽ ദാരിദ്ര്യമുണ്ട് (മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണെങ്കിലും). തൊഴിലില്ലായ്‌മയുമുണ്ട്. കൂടുതൽ തൊഴിലുത്പാദിപ്പിക്കുക, കൂടുതൽ മേഖലകളിൽ ഉത്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, കൂടുതൽ ചിട്ടയായി ശാസ്‌ത്രസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം ഉത്പാദനമേഖലകളിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക വഴി ഉത്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക, പൊതുമേഖലയിലും സഹകരണമേഖലയിലുമുള്ള ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ച് വികസനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൂടുതൽ പേരിലേയ്‌ക്ക്, കൂടുതൽ തുല്യമായി എത്തിക്കുക എന്നിങ്ങനെ വെല്ലുവിളികൾ ഒരുപാട് നമുക്കു മുമ്പിൽ നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കുന്നു.

അതേസമയം, എഴുപതുകളുടെയും എൺപതുകളുടെയും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറങ്ങിയ എഴുത്തുകളിലും സിനിമകളിലുമൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളല്ല ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത് എന്നത് ഓർക്കാം. മുപ്പതുകൊല്ലം മുമ്പത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരാണ്, “കേരളത്തിൽ എന്തു വികസനം!” എന്ന പഴകിയ വായ്‌ത്താരി ഇപ്പോഴും പാടി നടക്കുന്നത്.

അടിക്കുറിപ്പ്:

വാട്‌സാപ്പിൽ വിഡ്‌ഢിത്തം എഴുതിവിടുന്നവരുടെ സ്ഥിരം ഡയലോഗാണ്, കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫാക്‌ടറികളൊക്കെ പൂട്ടി എന്നത്. കണക്കു പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതോ? 1971-ൽ കേരളത്തിൽ 3024 ഫാക്‌ടറികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് 2020 ആയപ്പോൾ 24,468 ആയി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നമ്മൾ അടിയന്തിരമായി പൂട്ടിക്കേണ്ട ഒരു ഫാക്‌ടറിയുണ്ട് – വാട്‌സാപ്പിലെ വലതുപക്ഷ നുണകളുടെ ഫാക്‌ടറി.

സുബിൻ ഡെന്നിസ്

 583 കാഴ്ച


സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിടുക

മറുപടി രേഖപ്പെടുത്തുക

താങ്കളുടെ ഇമെയില്‍ വിലാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയില്ല.

yerdu logo