ആലപ്പുഴ വയലാറിൽ RSS പ്രവർത്തകൻ വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചു

🎵 ഉള്ളടക്കം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക 🎵

RSS പ്രവർത്തകൻ വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചു.

ചേർത്തല വയലാറിൽ RSS – SDPl സംഘർഷം.RSS പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
വയലാർ സ്വദേശിയായ നന്ദുവാണ് മരിച്ചത്.
മൂന്ന് SDPI പ്രവർത്തകർക്കും,മൂന്ന്
RSS പ്രവർത്തകർക്കും വെട്ടേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്. വയലാർ നാഗംകുളങ്ങര കവലയിൽ RSS – SDPI പ്രവർത്തകർ ഏറ്റ് മുട്ടുകയായിരുന്നു.

 377 കാഴ്ച

മറുപടി രേഖപ്പെടുത്തുക

താങ്കളുടെ ഇമെയില്‍ വിലാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയില്ല.

yerdu logo