സെപ്റ്റംബർ 17 പെരിയോർ ജന്മദിനം

സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിടുക

🎵 ഉള്ളടക്കം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക 🎵

പെരിയോർ_രാമസാമിയുടെ ജന്മദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 17, സാമൂഹ്യനീതി ദിനമായി ആചരിക്കുക !!!

ജാതി ഉന്മൂലനം, സാമൂഹ്യനീതി, ലിംഗനീതി, സാമൂഹിക സമത്വം, മനുഷ്യാവകാശം, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെയും പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും വിമോചനം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയും മത ഫാസിസത്തിനെതിരെയും നിലകൊള്ളുക !!!

ഈ സെപ്റ്റംബർ17, 2020 മഹത്തായ സാമൂഹിക വിപ്ലവകാരി ഈറോഡ് വെങ്കടപ്പ രാമസാമി (തന്തൈ പരിയാർ) യുടെ 141-ാം ജന്മദിനമാണ്. 1879 ൽ ഒരു വ്യാപാര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം 1973 ൽ, തന്റെ 94 ആം വയസ്സിൽ അന്തരിച്ചു. അഞ്ചുവർഷം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ പോയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വിക ഭവനത്തിൽ വൈഷ്ണവ ഗുരുക്കളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽത്തന്നെ ഹിന്ദു പുരാണ കഥകളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ സന്ദർശനവേളയിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനല്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള സാമൂഹിക വിവേചനം അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു. ഈ അനുഭവം അദ്ദേഹത്തെ നിരീശ്വരവാദിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചു.

Advertisement


അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു അത്. ജാതി അവകാശത്തിന്റെ ബ്രാഹ്മണ്ണ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ചൂടും ക്രൂരതയും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തെയും മതത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ചു. പെരിയാർ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ തുല്യതയ്ക്കും ലിംഗനീതിക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും തൊട്ടുകൂടായ്മ, ജാതി വിവേചനം, ലിംഗ വിവേചനം, അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണ ആധിപത്യം, ദ്രാവിഡർക്കെതിരായ ആര്യൻ ആക്രമണം തുടങ്ങിയവക്കും മറ്റു എല്ലാത്തരം അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കും എതിരായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച സ്വാഭിമാനപ്രസ്ഥാനം ഇനിപ്പറയുന്നവ മുന്നോട്ടുവച്ചു:

“രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായ അറിവിന്റെ വ്യാപനത്തിനായി; യുക്തിക്കും ആത്മാഭിമാനത്തിനും അനുസരിച്ച് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആളുകളെ അനുവദിക്കുക; അനാവശ്യ ആചാരങ്ങൾ, അർത്ഥമില്ലാത്ത ചടങ്ങുകൾ, സമൂഹത്തിലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക; ജനനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ജാതി, മതം, സമുദായം, പരമ്പരാഗത തൊഴിലുകൾ എന്നിവ കണക്കാക്കി ജനങ്ങളെ ചങ്ങലയ്ക്കിട്ട് “ഉയർന്ന”, “താഴ്ന്ന” ക്ലാസുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെതിരെ.. ജനങ്ങൾക്ക് തുല്യ അവകാശങ്ങൾ നൽകുന്ന സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുക; തൊട്ടുകൂടായ്മയെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുക, സഹോദര്യം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ഐക്യ സമൂഹം സ്ഥാപിക്കുക; സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യ അവകാശം നൽകുക, ഗോത്രാധിഷ്ഠിത വിവാഹങ്ങളും ബാലവിവാഹങ്ങളും തടയുക, പ്രണയവിവാഹങ്ങൾ, വിധവ വിവാഹങ്ങൾ, അന്തർജാതി, അന്തർ-മതവിവാഹങ്ങൾ, സിവിൽ നിയമപ്രകാരം വിവാഹങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക; അനാഥർക്കും വിധവകൾക്കും വീടുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുക “.

മേൽപ്പറഞ്ഞവയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹം കേവലം ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവല്ല, മറിച്ച് ഒരു സാമൂഹിക വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു.

ഉത്തരേന്ത്യൻ / ആര്യൻ പിടിയിൽ നിന്ന് മുക്തമായ ഒരു പ്രത്യേക ദ്രാവിഡ സ്വതന്ത്ര പരമാധികാര രാഷ്ട്രത്തിന് അനുകൂലമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ദ്രാവിഡ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഹിന്ദി ഭാഷ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി പോരാടി. അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച പണ്ഡിതനും അതേ സമയത്ത് തെരുവ് പോരാളിയുമായിരുന്നു. 1924 ൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ കെ കേളപ്പൻ, പി കൃഷ്ണപിള്ള, മറ്റ് തിരുവിതാംകൂർ സംസ്ഥാനത്തെ (ഇപ്പോൾ കേരളം) നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ദലിതരും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്കും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനും പൊതു റോഡുകളിൽ നടക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നടന്ന സമരത്തിലും അദ്ദേഹം ചേർന്നു.

1919ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെയും ബ്രാഹ്മണരുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങളാണ് നിറവേറ്റുന്നതെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് രാജിവച്ചു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ യൂറോപ്പ് മുതൽ യു‌എസ്‌എസ്ആർ വരെ നിരവധി ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു.

Advertisement

Channel 13.8 New Release
അനുഭവത്തേക്കാൾ വലിയ തെളിവ് വേണ്ട
| ചിന്താരീതിയിലെ പോരായ്മ്മകൾ Episode 8 | Dr. Vishnu N Mohan
Video Link :

https://youtu.be/L6tHev7t6gc

മലേഷ്യയിലെ പെനാങ്ങിൽ 50000 ഓളം മലയൻ തമിഴർ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ തമിഴർ എത്രമാത്രം വിലമതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഈ സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നു. തന്റെ യാത്രയിലെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ രാധട്രീയ/ഭരണ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു, സ്വകാര്യ സ്വത്ത് നിർത്തലാക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ധാരണയ്ക്ക് രൂപം നൽകി. ആത്യന്തികമായി അദ്ദേഹത്തെ കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു.

Advertisement

സ്വാഭിമാന പ്രസ്ഥാനം, ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി, ദ്രാവിഡർ കഴകം തുടങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക സംഘടനകളിലൂടെ സാമൂഹിക നീതിക്കായി അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം പോരാടി. ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ പിതാവായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കപ്പെട്ടു.

വിദ്യാഭ്യാസം, സാഹിത്യം, പ്രസിദ്ധീകരണം, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങി ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം തന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പതിപ്പിച്ചിരുന്നു. തമിഴിൽ “കുഡി അറസു”, ഇംഗ്ലീഷിൽ “കലാപം” എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻ കൈയിൽ പുറത്തുവന്ന ജേണലുകളായിരുന്നു. സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിനുവേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് പുതിയ മനോഭാവം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ഒരു പുതിയ സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമായി അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടു. തന്റെ ജന്മനഗരമായ ഈറോഡിൽ സ്വാഭിമാന മനോഭാവം പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു.

ജാതി ഉന്മൂലന പ്രസ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി

ബന്ദു മെഷ്റാം, ബി ലക്ഷ്മയ്യ, ഉത്തം ജാഗിർദാർ

(കടപ്പാട്: FB)

 4,841 കാഴ്ച


സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിടുക

മറുപടി രേഖപ്പെടുത്തുക

താങ്കളുടെ ഇമെയില്‍ വിലാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയില്ല.

yerdu logo