നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം

സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിടുക

🎵 ഉള്ളടക്കം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക 🎵

ത്രിവർണ്ണ പതാകയുടെ മൂന്നു വർണ്ണങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് മൂന്നു ഭൂരിപക്ഷ മതങ്ങളെ അല്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും, അങ്ങനാണെന്ന് മനപൂർവ്വം ധരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ധരിക്കാൻ മാത്രം താൽപ്പര്യമുള്ള ഇൻഡ്യ.
ആ മൂന്നുവർണ്ണളും മേൽപ്പറഞ്ഞ അസത്യ ധാരണ പ്രകാരം പരസ്പര സ്നേഹത്തിലല്ല എന്ന ബോദ്ധ്യത്തിലും കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കി ആണെന്ന് വെറുതേ ധരിക്കുന്ന ഇൻഡ്യ.
“മതസൗഹാർദ്ദം” എന്ന ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അദ്യശ്യനാം കത്തിയുമൊത്ത് സൗഹൃദ പങ്കാളിയുടെ കഴുത്തിൽ കൈയിട്ട് പൊള്ളയായ ആശയങ്ങളാൽ അസഹിഷ്ണുതയുടെ കുരുക്കൾ പൊട്ടിയാൽ കഴുത്തറുക്കാൻ പ്രാപ്തയായ ഇൻഡ്യ.
“ഇൻഡ്യ , ഇൻഡ്യാക്കാർക്കുവേണ്ടി “
എന്നൊരു സങ്കൽപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് യഥാർത്ഥ ഭാരതീയർ എന്നത് തിരിച്ചറിയാതെ, നിയന്ത്രണരേഖക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പരസ്പരം പോർവിളിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഇൻഡ്യ.

ഡി. എച്ച്. ലോറൻസിന്റെ വാക്കുകൾ സ്മരിച്ചാൽ

“തന്നത്താൻ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവർ (ഇൻഡ്യയിലെ ജനങ്ങൾ) കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്ന് തീർച്ച. അങ്ങേയറ്റം ഗുരുതരമായ തകരാറുകളായിരിക്കും വരുത്തിവക്കുന്നത്.”
ഇന്നിന്റെ ഇൻഡ്യയും ഈ വാക്കുകളും ഒരു ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെ ശരിയുത്തരമല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ശങ്കിച്ചാൽ ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര വിരുദ്ധനായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടാം ഒരു പക്ഷേ..
എന്നിന്റെയും ഇൻഡ്യയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന തീവ്രമായ അർബുദ്ദമാണ് ‘മതം’ എന്ന ‘മദം’
“നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം” ഈ വാക്കു കൊണ്ട് ഭാരതം എന്താണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്..?
എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്ന “നാനാത്വം” ..?

  • ബഹു സ്വരത..?
  • ബഹു വർണ്ണം …?
  • ബഹു വേഷം ….?

ബഹുദൈവവും അവ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന മതങ്ങളും തന്നെയാണ് “നാനാത്വം” എന്ന വാക്കിനാൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുന്നത്, എന്ന് ഞാൻ ശങ്കിച്ചാൽ അവരുടെ ഏകത്വത്താൽ എന്നിൽ അസഹിഷ്ണുത ആരോപിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.. ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ മത നിരപേക്ഷ രാജ്യം തന്റെ ഭരണഘടനക്കപ്പുറമായി നീതിന്യായ കോടതികൾ മനുസ്‌മൃതിയും,ഖുർ:ആനും പോലുള്ള ജീർണ്ണിച്ച സംഹിതകളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിധിന്യായം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഇൻഡ്യ. ഭരണഘടന ലിഖിതമാക്കിയ വ്യക്തി തന്നെ “ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ കെട്ട സംഹിത”യെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞ ജീർണ്ണതയുടെ ലിഖിതങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കോടതികൾ പോലും വിധിപറയുന്ന വർത്തമാനത്തിലാണ് നാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്.

INDEPENDENT NATION DECLARED IN AUGUST എന്ന ഇൻഡ്യ ആരിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം..?
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി വഴി രാജ്യത്തെ പുരോഗമനപരമായി വികസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ സാമൂഹത്തിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാകരുത്.
ദേശത്തെ അടക്കി ഭരിച്ച സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളിൽ നിന്നും ഭരണം തിരിച്ചു പിടിച്ചു .., അതിനാൽ എപ്രകാരം സ്വാതന്ത്രം കിട്ടി എന്നവകാശപ്പെടും ..?
നമുക്ക് ഇനിയും സ്വാതന്ത്രം കിട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു..
ഒ.വി വിജയന്റെ വാക്കുകൾ സ്മരിച്ചാൽ “ജനവികാരം രാജാവിനെതിരാകുമ്പോൾ അതിർത്തിയിൽ യുദ്ധമുണ്ടാകുന്നത് രാജതന്ത്രമാണ്”
ഈ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിലും അത്തരം ഫാസിസ്റ്റ് രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നും ഇൻഡ്യക്ക് സ്വാതന്ത്രം വേണം..
ഇന്നിന്റെ ഇൻഡ്യ സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് എന്നത് ഒരല്പം തലയുയർത്തിപ്പറയണമെങ്കിൽ ഇൻഡ്യ ആദ്യം ജാതി , മതവ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാവണം.
മനുസ്മ്രിതി,ഖുർ:ആൻ ആദിയായ സകല മത ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്രമാകണം.
അതുവഴി പടരുന്ന ഫാസിസ്റ്റ് അർബുദ്ദങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാവണം..
ഇൻഡ്യ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരുടെ സമൂഹമാവണം…
ഇതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായി ദൈവങ്ങൾ നശിക്കണം …
സർവ്വ ശക്തൻ എന്ന വിശേഷണം കൊടുത്ത് ലോകം വിവിധ നാമ ,രൂപങ്ങളിൽ വാഴ്ത്തുന്ന ദൈവം സർവ്വശക്തനായ അർബുദ്ദഅണുവാണ്…
ആ അണുക്കൾ അമിതമായി ബാധിച്ച രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പ്രധാനി ഇൻഡ്യയാണ് ..

മോദി രാമക്ഷേത്രം സമർപ്പിച്ച 130 കോടിയിൽ മാത്രമല്ല .. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കുപ്പായമിട്ട മതം ഭരണഘടനയുടെ പുറം ചട്ട കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ മതപുസ്തകങ്ങളാൽ നാഴികയ്ക്ക് പലവട്ടം അർത്ഥമറിയാതെ വിളമ്പുന്ന “മതേതരത്വം” എന്ന വാക്കുപയോഗിച്ച്.. കോടതി മുറികളിലിരുന്ന് നീതി ന്യായമെന്ന പേരിൽ അസഭ്യം പറയുന്ന നാട്ടിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന ആശംസകൾ ഏകതയോടെ പങ്കിടുന്ന നാനാത്വത്തിലും ഞാനില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയണം…

‘ഇന്നിന്റെ ഇൻഡ്യ’ സ്വതന്ത്രമല്ല.

വിഷ്ണു അനിൽകുമാർ

 4,839 കാഴ്ച


സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിടുക

മറുപടി രേഖപ്പെടുത്തുക

താങ്കളുടെ ഇമെയില്‍ വിലാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയില്ല.

yerdu logo