സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിടുക

🎵 ഉള്ളടക്കം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക 🎵
1881 ടുണീഷ്യ ഫ്രഞ്ച് അധീനതയിലായി
(ചിത്രത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് ടുണീഷ്യൻ സ്റ്റാമ്പ്)
1965 ബഹിരാകാശപേടകം ലൂണ 5 ചന്ദ്രനിൽ തകർന്നു വീണു
2008 ചൈനയിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിൽ 87,000 മരണം

 98 കാഴ്ച


സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിടുക

മറുപടി രേഖപ്പെടുത്തുക

താങ്കളുടെ ഇമെയില്‍ വിലാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയില്ല.

yerdu logo