സാപ്പിയൻസ്

സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിടുക

🎵 ഉള്ളടക്കം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക 🎵

മനുഷ്യർ പാചകം ചെയ്തു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും പ്രകൃതിചികിത്സയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്?
കൂർത്ത മുനയുള്ള കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആയുധം എന്തിനാണ് മനുഷ്യർ കൊണ്ടു നടന്നത്?
തീയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള മറ്റു ജീവികൾ ഉണ്ടോ?

എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹരാരിയുടെ സാപ്പിയൻസിൻ്റെ സ്വതന്ത്രവ്യാഖ്യാനം എഡിഷൻ നാല്, ചാനൽ 13.8 ലൂടെ

 184 കാഴ്ച


സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കിടുക

മറുപടി രേഖപ്പെടുത്തുക

താങ്കളുടെ ഇമെയില്‍ വിലാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയില്ല.

yerdu logo