എന്തൊക്കെ കണ്ണടച്ചു വിശ്വസിച്ചാൽ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കാം?

🎵 ഉള്ളടക്കം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക 🎵

1. പരന്ന ഭൂമി,

2. അതിനു ഒരു അതിര്,

3.അതിനുമപ്പുറം ദജ്ജാൽ,

4. ഭൂമിക്കു മേലെ പായപോലുള്ള ആകാശം,

5. അതിനെ താങ്ങുന്ന അദൃശ്യ തൂണുകൾ,

6. ആകാശങ്ങൾക്കു മേലെയുള്ള ദൈവം,

7. പ്രപഞ്ചത്തിനു അതിരും അവിടെ ഒരു ഇലന്തമരവും,

8. നക്ഷത്രങ്ങളെ പെറുക്കി ചെകുത്താനെ എറിയൽ,

9. മദ്യപ്പുഴ,

10. കസ്തൂരി മണമുള്ള ട്രാൻസ്പരന്റായ മുത്തു പോലുള്ള 72 ഹൂറികൾ,

11. വെള്ളിയാഴ്ച ചന്തയുള്ള സ്വർഗം,

12. പറക്കുന്ന പകുതി മനുഷ്യനും പകുതി കുതിരയുമായ ബുറാഖ്,

13. ദൈവത്തിന് ഇരിക്കാൻ സിംഹാസനം,

14. അർഷ് ചുമക്കാൻ മലക്ക്,

15. സ്വന്തം രൂപത്തിൽ ആദമിനെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം,

16. പറക്കുന്ന കല്ല്,

17. തൊട്ടിലിൽ കിടന്നു സംസാരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ്,

18. ചന്ദ്രനെ പിളർത്താൽ,

19. പുണ്യത്തിനു പല്ലിയെ കൊല്ലൽ,

20. ആണിയടിച്ചു ഉറപ്പിക്കുന്ന പർവതങ്ങൾ,

21. നെഞ്ച് കീറി അതിൽ ഈമാൻ നിറയ്ക്കൽ,

22. ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒട്ടക മൂത്രവും കരിഞ്ജീരകവും,

23. ഈച്ചച്ചിറകിലെ വിഷവും, ഔഷധവും,

24. പരപുരുഷരെ മുലകുടിപ്പിക്കൽ,

25. പ്രവാചകന്റെ കുടുംബപ്രശ്നം തീർക്കാൻ നടക്കുന്ന ദൈവം,

26. മനുഷ്യന് ഏഴു കുടലുകൾ,

27. മുസ്ലിമിന്റെ പാപം ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ജൂതനും പകുത്തുനൽകുന്ന ദൈവം,

28. ചെകുത്താനെ കല്ലെറിയൽ,

29. അന്തിമ ദിനത്തിൽ നാക്ക് മുളയ്ക്കുന്ന കല്ല്,

30. ദത്ത് പുത്രന്റ ഭാര്യയെ വിവാഹം കഴിക്കൽ.

31. സൂര്യൻ ചെളിക്കുണ്ടിലുള്ള അസ്തമയം,

32. ബാലികയായ 6 വയസുകാരി പെൺകുട്ടിയുമായി വിവാഹത്തിലെ ന്യായം,

33. അനേകം സ്ത്രീകളോടൊത്തുള്ള രതിയിലെ മാന്യത.

ഇൻഷ അള്ളാ ….😆

#ArabianComedy

ആലിയ ജി‎ @ യുക്തിവാദി ഫേസ് ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ്‌

 257 കാഴ്ച

മറുപടി രേഖപ്പെടുത്തുക

താങ്കളുടെ ഇമെയില്‍ വിലാസം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയില്ല.

yerdu logo