പി എസ് സി നിയമന സമരത്തെ കുറിച്ച് ധനമന്ത്രി

പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടും ജോലി ലഭിക്കാത്തതിൽ ലയ രാജേഷിനെപ്പോലെ സങ്കടവും നിരാശയും ഉണ്ടാവുന്ന അനേകം പേരുണ്ടാകും. അത്…

Wanted ; Franchisee / Agents / Nodal Center Managers

നാസ്തിക് നേഷൻ ബുക്ക് സെല്ലിംഗ് ഡിവിഷൻ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മെട്രോകളിലേക്കും ഫ്രാഞ്ചൈസീ / നോഡൽ സെന്ററുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ മലയാളികളിൽ…

അപഹാസ്യപ്പെടുന്ന ശരീരഭാഷകൾ

ഒരാളെ തളർത്താൻ വളരെ എളുപ്പമായുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവന്റെ ശരീരഘടനയുടെ കുറ്റവും കുറവുകളും പറയുക എന്നത്.ജീവിതത്തിൽ എനിക്കില്ലാത്ത ഒരു ശാരീരികപ്രശനം ഉണ്ടെന്ന്…

കൊറോണ നാളുകളിൽ മലയാള സിനിമ വിശ്രമിക്കുന്നില്ല; വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി ഫെഫ്ക

” മുഖ്യമന്ത്രി പേരെടുത്തുപറഞ്ഞു നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഫെഫ്ക്കയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം” ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സിനിമാ മേഖല പൂർണമായി നിശ്ചലമാണ്.…